Disclaimer

Disclaimer

De website www.spmshoesandboots.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van SPM Shoes and boots. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPM Shoes and boots.

De inhoud van deze website en andere uitingen van SPM Shoes and boots op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door SPM Shoes and boots wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SPM Shoes and boots behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SPM Shoes and boots, welke geen eigendom zijn van SPM Shoes and boots, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SPM Shoes and boots. Hoewel SPM Shoes and boots uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om website statistieken te verzamelen. Wil je eerst meer informatie of onze cookies niet accepteren klik hier.

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om website statistieken te verzamelen. Wil je eerst meer informatie of onze cookies niet accepteren klik hier.

Deze melding sluiten